Korrigjimi i përkthimeve

Autori i një përkthimi ka mundësi ta korrigjoj atë, duke sugjeruar një përkthim tjetër (sugjerimi i dytë mbishkruan të parin). Kjo të jep mundësi që të bësh korrigjimin e gabimeve të vogla, pa qenë nevoja për të shtuar një përkthim tjetër (i cili ndryshon nga i mëparshmi vetëm me disa shkronja).

Kur bëhet një korrigjim, votuesit e përkthimit të mëparshëm (nëse ka të tillë) njoftohen për ndryshimin e bërë, me qëllim që ta rishikojnë atë, dhe po të jetë nevoja ta ndryshojnë votën e tyre.