Korrigjimi i përkthimeve

Autori i një përkthimi ka mundësi ta korrigjoj atë, duke sugjeruar një përkthim tjetër (sugjerimi i dytë mbishkruan të parin). Kjo të jep mundësi që të bësh korrigjimin e gabimeve të vogla, pa qenë nevoja për të shtuar një përkthim tjetër (i cili ndryshon nga i mëparshmi vetëm me disa shkronja).