Vendosja e Tastierës Shqipe në Ubuntu

Vendosja e tastierës shqipe në Ubuntu bëhet te Parametrat e Sistemit, te Dalja e Tastierës (Keyboard Layout). Aty klikohet butoni [+] (plus), dhe gjendet tastiera Shqip:
 
 
Pasi të jetë instaluar tastiera shqip, në shiritin sipër do të dalë edhe një ikonë që shërben për ndërimin e tastierës: 
 
 
Po aty gjendet edhe menuja Show Layout Chart e cila na tregon planimetrinë e tastierës: